Bil:
Från Göteborgs centrum kör du E20 mot Stockholm och ta av vid Munkebäcks motet.
Kör vänster i rondellen över motorvägen (så man kör över motorvägen) fortsätt genom nästa
rondell och sedan rakt fram på von Utfallsgatan, parallellt med SKF’S fabriker på vänster sida.
När du kommer till en trafikljussignal, sväng vänster över tågspåret och kör rakt fram över
Säveån. Tag höger i rondellen och kör Utbyvägen några hundra meter.
Tag av vänster vid skylten Prioritet Serneke Arena.

Spårvagn:
Till Kviberg kan man även åka spårvagn.
Ta vagn nummer 6, 7 eller 11. Gå av vid hållplats Kviberg.