2009-06-05: Göteborgs Stads förtjänsttecken till Thor

Thor Guttormsen har fått Göteborgs Stads förtjänsttecken, vid en cermoni på Börsen vid Gustaf Adolfs Torg.
Priset delades ut av kommunfullmäktiges presidium, genom ordförande Jörgen Linder.

Thor ärades för sina insatser sedan starten av Grunden Bois, vilket också varit till stor gagn för Göteborgs Stad.
Sammanlagt fick 14 göteborgare 2009 års förtjänsttecken, där även Göran Johansson & Ingvar Oldsberg prisades.

Tryck här för att läsa om pristagarna.

< Tillbaka