2002-12-14: Idrottstipendiater utsedda

Gunnareds idrottsstipendier går i år till Stefan Bolldén, Grunden BOIS (10 000 kr) och Jimmy Simensen, ungdomsledare i GIK Wasaiterna (10 000 kr).

Ur motiveringarna för valen:

Stefan Bolldén är en bra representant och förebild för Gunnareds idrottsungdomar. Stefan är en lugn och tillbakadragen person, som kämpar i det tysta och gör framsteg på fotbollsplanen. Han är en god och uppskattad lagkamrat. Stefan Bolldén är en god förebild för Gunnareds handikappade ungdomar.

< Tillbaka