2003-10-17: Grunden Bois Rådet (Styrelsen) kallar till ett stormöte.

Onsdagen den 29 Oktober har vi ett möte angånde bildandet av en egen idrottsklubb.

På mötet berättar Rådet om tankarna kring bildandet av en egen förening och vad det innbär för framtiden och Bois verksamhet. Uppdraget till detta gavs till Rådet på Bois stormöte i mars. På mötet ska en interimstyrelse (tillfällig styrelse) väljas. Denna styrelse ska bland annat förbreda förslag till den nya idrottsföreningens:

- namn
- stadgar
- styrelsemedlemmar

Kaffe, saft & kaka serveras.

Välkommen på mötet, hälsar Grunden Bois Rådet!
Föräldrar och andra intresserade är också välkomna.

Dag: Onsdag 29/10
Tid: 18.30 till 20.30
Plats: Lillatorpsgatan 10, i aulan på över våningen.

Frågor, ring Thor: 031-7072065.

< Tillbaka